Priskategorier


BLF2008: Visa prislista
ej till salu: Visa prislista
Fastpris: 60
Hälsingebilder: Visa prislista
pixonnet: Visa prislista
Veckans bild: 10

Leveransvillkor

Avtalsvillkor

Mellan registrerad användare av websajten utigårdens fotografi (nedan kallad bildköpare) och Reino Jonsson, som ägare till websajten, gäller följande avtal:

Copyright

Alla bilder på websajten är Reino Jonssons egendom och skyddas av upphovsrättslagen. Genom vår faktura överlåts, till bildköparen, användningsrätten avseende nedladdad/levererad bild för, och endast för, den användning som uppgivits i samband med köp av bild. Användning utöver detta, eller överlåtelse av användningsrätten till annan, kräver skriftlig bekräftelse från Reino Jonsson.

Skissbilder

Digitala skissbilder kan kostnadsfritt nedladdas och användas i layout- och skissproduktion. Efter avslutat arbete skall skissbilder raderas.

Korrigering av bildfiler

Det åligger bildköparen att på digitala bildfiler göra de slutliga justeringar, som krävs för ett fullgott tryckresultat.

Internet/Intranet

Publicering av bilder på internet/intranet får endast ske lågupplöst och med max 256 färger.

Manipulering av bild

Köp av användningsrätten för bild, berättigar ej till förändring av bildens form och innehåll. Sådan manipulering kräver skriftligt tillstånd från Reino Jonsson.

Lagring av bildfiler

Högupplösta bildfiler skall, såvida annat ej överenskommits, raderas efter avslutad produktion.

Originalbilder

Efter särskild överenskommelse kan originalbilder levereras. Dessa skall återsändas senast 30 dagar efter avslutad produktion. Skadad eller förkommen originalbild debiteras med 30% av vid faktureringtillfället gällande basbelopp.

Reklambilder med identifierbara människor

Av sajtens bildbeskrivning framgår oftast om bild är godkänd för reklamanvändning. Den som publicerar bild i reklamsammanhang är dock ansvarig för att identifierbara personer ger sitt tillstånd, samt att eventuellt modellarvode betalas. Reino Jonsson fråntager sig allt ansvar om bildköparen, utan identifierbara personers tillstånd, använder bild för reklamändamål.

Bild, med identifierbara personer, får heller ej användas i sammanhang som kan uppfattas som kränkande, eller där avbildad person sätts i samband med kriminalitet, politisk uppfattning, pornografi, mentalsjukvård eller liknande känsliga sammanhang. För publicering av bild i sådana sammanhang ansvarar bildköparen att tillstånd inhämtas från avbildad person.

Byline och slutlig bildanvändning

Vid all publicering skall bildbyline, "Reino Jonsson" eller " Utigårdens fotografi", anges i anslutning till bilden. Utebliven bildbyline ger Utigårdens Fotografi rättighet att fakturera ett tillägg om 20% av tidigare fakturerat belopp för nyttjanderätten.

Bildköparen skall förse Utigårdens Fotografi med ett exemplar av tryckt alster, avdrag, internetadress eller liknande där bildanvändningen framgår.

Priser

Priser debiteras enligt sajtens prislista, såvida annat ej överenskommits. Alla priser anges i SEK exklusive moms och avser engångsanvändning. Fakturering sker omedelbart efter nedladdning av högupplöst bild eller leverans på annat sätt.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoret är 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande reporänta.

Avbeställning

Avbeställning av levererad/nedladdad högupplöst bildfil eller originalbild kan ske inom 20 dagar från leveransdagen, under förutsättning att bilden ej publicerats. Utigårdens Fotografi krediterar då 50 % av fakturerat belopp.

 

script type="text/javascript">document.createElement("img").src = "http://trafikanalys.se/collect.aspx?id=2086&request=" + escape(document.URL) + "&referer=" + escape(document.referrer) + "&res=" + screen.width + "x" + screen.height + "&col=" + screen.colorDepth;